Van Linge en Tillema notarissen -

Columns

Mei 2017

Gemeenschap van goederen exit

Trouwen gebeurt in de toekomst niet langer standaard in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap. Het initiatiefvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ werd op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen. Eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap. Indien toekomstige echtgenoten hiervan willen afwijken zijn huwelijkse voorwaarden bij de notaris nodig. Scheiden vermogens Mensen die in de toekomst nog in gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten naar de notaris. De beroepsorganisatie van notarissen heeft zich steeds neutraal opgesteld in dit dossier. Wel heeft de beroepsorganisatie de politiek steeds gewezen op de uitvoeringsproblemen van de wet want bij met name een echtscheiding wordt het lastig om aan te tonen van wie welk vermogen is en wat er met de vermogens is gebeurd tijdsens het huwelijk. Om een scheiding aan te brengen in de vermogens, is het belangrijk een goede administratie bij te houden. In de praktijk blijkt dat gehuwden dit nu al niet doen. De wet wordt op 1 januari 2018 ingevoerd. Er is dan voldoende tijd voor voorlichting aan aanstaande echtgenoten en het is dus altijd goed vóór het aangaan van een huwelijk naar de notaris te gaan. Dina van Linge Van Linge en Tillema notarissen

ONROEREND GOED

lijn

ERFRECHT

lijn

FAMILIERECHT

lijn

ONDERNEMINGSRECHT

lijn

MAAR OOK: