Financieel misbruik ouderen

Notarissen zijn onafhankelijk, integer, deskundig en nemen een vertrouwenspositie in. Deze waarden wil het notariaat inzetten om financiële uitbuiting van ouderen zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen. Het opvangen van signalen die duiden op financieel misbruik van ouderen en het voorkomen daarvan passen bij de natuurlijke rol van de notaris, volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).


De notaris kan preventief en repressief optreden tegen financieel misbruik. Preventief met een volmacht (ook wel levenstestament genoemd) en het eventueel houden van toezicht op de gevolmachtigde. Repressief (als misbruik al plaatsvindt) door alsnog een volmacht aan te bieden, dienst te weigeren of aan te raden een meerderjarigenbewind aan te vragen.
Er is een “stappenplan bij financieel misbruik” wat de notaris kan gebruiken als er een vermoeden is van financieel misbruik. Ook is er een handreiking “Aangifte bij financiële uitbuiting van ouderen” waarin staat omschreven wat te doen wanneer een cliënt of iemand uit zijn omgeving overweegt aangifte te doen bij politie. De KNB informeert de Tweede Kamer regelmatig over de rol van de notaris bij deze maatschappelijke problematiek en haar betrokkenheid bij de preventie van ouderenmishandeling.
Een rol van de notaris die men in eerste instantie niet ziet, maar wel aanwezig is. Als u een beroep wilt doen op deze rol van de notaris, neem contact op.

Dina van Linge
Van Linge en Tillema notarissen