Columns

~~Geregistreerd partnerschap


Als u een geregistreerd partnerschap aangaat zonder voorwaarden, dan doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van u samen zijn. Uitzondering vormen erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens uw geregistreerd partnerschap. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Bent u vóór 2018 als partners geregistreerd zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De wet die sinds 1 januari 2018 geldt, verandert hier niets aan.
Wilt u liever zelf bepalen wat u wel en niet samen deelt? In partnerschapsvoorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. U kunt ook juist kiezen dat alles van u samen is (algehele gemeenschap van goederen). Voor het maken van partnerschapsvoorwaarden moet u naar de notaris.
Een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk. U moet ook eerst aangifte doen bij de gemeente. Vervolgens ondertekent u op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen een verklaring. De verschillen met een huwelijk zijn:
• U hoeft elkaar niet het jawoord te geven.
• U kunt het geregistreerde partnerschap beëindigen bij een notaris of advocaat. Als u minderjarige kinderen heeft of als u het niet met elkaar eens bent, moet u net zoals bij een huwelijk naar de rechter.
• Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.
• Een geregistreerd partnerschap wordt in andere landen niet altijd erkend of er gelden andere regels.
Een samenwoning met een samenlevingscontract is geen geregistreerd partnerschap. Bij een samenlevingscontract gaat u alleen naar de notaris en niet naar het gemeentehuis. Voor meer vragen over alle vormen van samenleving kunt u altijd terecht bij de notaris.

Dina van Linge
Van Linge en Tillema notarissen»Privacyverklaring AVG