Columns

~~SAMENWONERS

Bij ons in de notarispraktijk loop ik er helaas regelmatig tegen aan, dat samenwoners niets hebben geregeld. Dit kan erg vervelende gevolgen hebben ingeval van een relatiebreuk of nog erger bij het overlijden van een van hen beiden.
In tegenstelling tot bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is er in de wet geen regeling opgenomen voor mensen die samenwonen.
Bij een huwelijk of bij een geregistreerd partnerschap vloeien, na de voltrekking daarvan, de tijdens de relatie verworven vermogens van de beide partijen samen in een beperkte gemeenschap van goederen, waarin in de beide partners tezamen zijn gerechtigd. Afwijking hiervan is mogelijk door het opstellen van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden.
Bij overlijden van een van de huwelijkspartners of de geregistreerd partner worden de langstlevende en de kinderen tezamen erfgenaam. De nalatenschap wordt daarna op grond van de wet verdeeld, waarbij de langstlevende het huis, de inboedel, de auto en de bank- en spaartegoeden krijgt met daarnaast een schuld aan de kinderen, die pas kan worden opgeëist bij het overlijden van de laatste.
Als samenwoners uit elkaar gaan, dan is er geen gemeenschap van goederen die verdeeld kan worden, aangezien de beider vermogens niet samenvloeien tot een gemeenschappelijk vermogen. Ieder neemt dan mee de goederen die hij of zij heeft aangebracht. Toch zullen er vaak goederen zijn waarvan ze gemeenschappelijk eigenaar zijn, doordat bijvoorbeeld een huis samen is gekocht. Verdelingsafspraken zullen dan moeten worden gemaakt, zonder dat daarbij kan worden teruggevallen op een wettelijke regeling.
Bij overlijden van een samenwoner zijn de gevolgen nog ingrijpender. De samenwoners erven niet automatisch van elkaar. De nalatenschap komt terecht bij de kinderen als die er zijn en anders bij de ouders, broers en zusters.
Kortom het is raadzaam om, als u het voornemen heeft om te gaan samenwonen of misschien al samenwoont uw notaris te raadplegen over het treffen van een passende regeling. Ondanks het coranavirus kan een afspraak bij ons op kantoor worden gemaakt. Besprekingen vinden altijd in een vertrouwelijke sfeer plaats en worden doorgaans niet in rekening gebracht.

Johan Tillema
Van Linge en Tillema notarissen»Privacyverklaring AVG
»Wat is uw testamentmoment?
»Clintenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat