Columns

~~SCHEIDING EN EIGENHUIS

Hoewel het bij het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap nooit de bedoeling is, worden er helaas nog steeds relaties door (echt)scheiding ontbonden. Bij een scheiding dienen drie zaken te worden geregeld:
In de eerste plaats moet het huwelijk of het geregistreerd partnerschap worden ontbonden. Dit geschied door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van een beschikking van de Rechtbank en bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap zonder kinderen door inschrijving van de ontbindingsovereenkomst.
In de tweede plaats dient er een (financiële) regeling te worden getroffen voor de eventueel aanwezige minderjarige kinderen. De afspraken hierover worden vastgelegd in een ouderschapsplan gesloten tussen de ouders en in overleg met de kinderen, indien deze ouder zijn dan 12 jaar.
In de derde plaats moet de door (echt)scheiding ontbonden gemeenschap van goederen worden verdeeld en dienen er afspraken te worden gemaakt aangaande eventuele alimentatieverplichtingen.
Indien het met de verdeling niet wil vlotten, kunnen er problemen ontstaan indien u samen met een nieuwe partner tot de aankoop van een andere woning wenst over te gaan.
Mocht het voorgaande huwelijk ten tijde van de aankoop nog niet zijn ontbonden of er nog geen echtscheidingverzoek bij de rechtbank is ingediend, bestaat nog steeds de gemeenschap van goederen, waarin de nieuw gekochte woning terecht zal komen. Gevolg hiervan is, dat uw helft in de pas gekochte woning eveneens gezamenlijk eigendom wordt met uw aanstaande ex-partner.
Hoe kunnen deze problemen nu worden voorkomen?
Neem zo spoedig mogelijk, nadat het voornemen tot scheiding duidelijk is geworden, contact op met uw notaris. Deze kan alle drie de voormelde elementen van de echtscheiding voor u verzorgen. Samen met hem of haar stelt u het scheidingconvenant op, schrijft u het ouderschapsplan en wordt de aanwezige echtelijke woning verdeeld.
Voordeel hiervan is, dat op een adres alles wordt geregeld en u voor uw echtscheiding maar met een instantie te maken hebt.
De notaris is onpartijdig en onafhankelijk en zal mitsdien met de belangen van beide partijen rekening houden.

Johan Tillema
Van Linge en Tillema notarissen»Privacyverklaring AVG