Columns

~~Bijzondere wetgeving in bijzondere tijden

Het Covid-19 virus heeft ook invloed op de notariële praktijk. Mensen zijn gewend om bij hun notaris te komen, handen te schudden, aan tafel te zitten en juridische zaken door te nemen of akten te ondertekenen. Maar ook in onze praktijk gelden nu andere regels; geen handen schudden en afstand houden. Heel anders dan dat we gewend zijn. Ook wordt gestimuleerd om zo weinig mogelijk mensen aan tafel te hebben, dus wordt aangeboden akten door middel van een volmacht te ondertekenen. Een medewerker van de notaris kan dan namens de cliënt tekenen. Ook de gebruikelijke aanwezigheid van een makelaar of hypotheekadviseur wordt ontraden.
Maar testamenten en hypotheekakten mogen, zoals dat heet, alleen “in persoon”’ getekend te worden. Hoe dan als iemand ziek is en wel een dergelijke akte wil tekenen, of als iemand gezien zijn of haar kwetsbaarheid het risico niet kan nemen om op het notariskantoor te komen?
Notarissen kunnen op grond van een bijzondere wet voor identificatie en de uitleg van de akten of andere documenten (in onze vaktaal “belehrung” genoemd) gebruik maken van audiovisuele middelen en de akte dan tekenen. Dit kan uitsluitend in situaties waarbij geen andere mogelijkheden zijn om te komen tot een normale manier van ondertekenen van de akte. De wet geldt wat betreft het gebruik van digitale middelen door notarissen met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. Deze tijdelijke wet geldt tot 1 september, maar kan telkens met twee maanden worden verlengd.
De notarissen doen er alles aan om de risico’s van besmetting te beperken. U kunt gerust met uw notaris contact opnemen. De notariële dienstverlening blijft!

Dina van Linge
Van Linge en Tillema notarissen»Privacyverklaring AVG
»Wat is uw testamentmoment?
»Clintenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat