Columns

Notaris spin in het web bij verkopen woning


In Nederland regelt de notaris alle juridische zaken rond de overdracht. Hij is ook de enige die dat mag doen. Daardoor weten alle partijen zeker waar ze aan toe zijn. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en kijkt daarom naar de belangen van de verkoper én naar die van de koper.
De notaris doet heel veel voor u. Maar het meeste daarvan ziet u niet. De notaris doet veel werk namelijk al vooraf, zodat u straks alleen nog uw handtekening onder de verschillende akten hoeft te zetten. Zo doet hij ook allerlei onderzoeken naar de achtergrond van de verkoper en koper, het huis, de hypotheeksituatie en mogelijke bijzonderheden in de gemeente. Als er iets niet in orde is en problemen kan opleveren, trapt hij direct op de rem en zorgt ervoor dat die worden opgelost.
De notaris zorgt ervoor dat de koper de koopsom betaalt en dat de bank en eventuele schuldeisers hun geld krijgen. Ook zorgt hij ervoor dat een deel van gemeentebelastingen wordt verrekend en dat de eventuele overwaarde naar de koper wordt overgemaakt. En uiteraard regelt hij alle juridische zaken rond de overdracht en lost eventuele problemen op.
Vaak wordt gedacht dat er geen vuiltje aan de lucht is, dat alles standaard is maar de problemen ontstaan vaak juist als u het helemaal niet verwacht. Bijvoorbeeld de woningverdeling na een scheiding. Weet u zeker dat de woning nu echt alleen van u is? Anders moet uw ex-partner misschien nog mee-tekenen. En wat als de koper op het laatste moment afhaakt? Laat u niet verrassen. Ga op tijd naar de notaris.

Dina van Linge
Van Linge en Tillema notarissen»Privacyverklaring AVG